Založ si blog

Čo ma včera vytočilo

V prvom rade OFFICE  2007,  ten ma vytáča stále, neustále  domýšľanie si vecí, ktoré nepotrebujem,  neustále sa musím  vracať domov, a vrchol toho bolo neprenesenie hárku s veľkou databázou do súboru s menšou veľkosťou, čo mi bežne 2003 robila,  to ma vytočilo do stavu zúrivosti. To že oznamuje, že moje vzorce sú zo staršej verzie ignorujem, tiež ma to vytáča,  aspoň, že ich kopíruje. Prvá verzia 2007 mi ich odmietla.

Keďže mám pri práci zapnutý televízor ako podmaz, pozerám na prírodopisné seriály, cez reklamu som hľadal niečo zaujímavé, prepla som na  Jojku alebo markízu, skoro som drevenela, bol tam film v popoludňajšom čase, kde mierili na seba 4-5 chlapi a  hnusne nadávali, kým som sa spamätala a prepla  ďalej. V čase, keď majú bežať rozprávky, deti majú k dispozícii takýto film. Ja viem, existuje rodičovský zámok, ale aj tak si myslím, že takéto filmy nemajú čo robiť v tom čase na televízore.  Kam to spejeme? Skutočne nechcem moralizovať, ale to všetko, čo sa teraz deje  je proti zdravému rozumu.

Náš pán minister si vymyslel, že bude znižovať byrokraciu v školstve, aby ju znížil tak vymyslel tabuľky, ktoré máme vypĺňať.  Ešte niečo, pán minister, čo keby ste si to zistili návštevou nejakej školy. Tak idem mu uľahčiť prácu, aby nemusel študovať  tabuľky, lebo sa bojím, že budeme znižovať byrokraciu tak, že budeme každý mesiac vypĺňať tabuľky, ako znižujme byrokraciu.  Takže začínam

základná pedagogická dokumentácia strednej školy:

– triedna kniha  –  zápis preberaného učiva, chýbajúcich, obsahuje zoznam žiakov triedy, vyučujúcich

– klasifikačný záznam – zápis známok, a rôznych poznámok, týkajúcich sa správania žiakov, na základných školách existuje žiacka knižka na informovanie rodičov ,na našej škole máme zápisník, kde žiaci si    zapisujú známky a upozornenia pre rodičov a triedny to raz do mesiaca skontroluje. Mnohé školy majú aj internetovú žiacku knižku, pokiaľ známky zapísané sa nevytlačia na konci polroka ako klasák, potom je to zbytočná byrokracia, buď jedno alebo druhé, no a ešte ma učiteľ svoj zápisník, istota je istota. Za mojich čias na strednej škole neboli ani žiacke, ani  zápisníky pre žiakov, predpokladala sa u nás nejaká dospelosť.

– katalógový list je podkladom pre vysvedčenie, archivuje sa  na základe neho sa vyrábajú kópie vysvedčení pri ich strate. Došlo k jeho úprave v predchádzajúcom roku, už sa známky nevypisujú slovne a je jednostranný, takže sa môže tlačiť na PC, predtým  sa bol na dvojhárku a keďže u nás nesmel opravovať, tak pri chybe si musel prepisovať údaje 4 žiakov. Najlepšie, keď sa ti to stalo v štvrtom ročníku

– osobný list žiaka – táto novota bola zavedená za Fronca- ten má na svedomí veľké zvýšenie byrokracie, vraj učiteľ má mať nejaké záznamy o žiakovi, je to odpis  osobných údajov o žiakov. Každý  žiak na jednom  liste. Blbosť v čase PC, aj tak ak niečo učiteľ potrebuje, vytlačí si to z agendy o žiakoch z PC a nebude sa prehŕňať v tlačivách. Sú dobré len na to, aby zavadzali na stole. Aj kedysi v dobe bez PC mali triedni učitelia evidenciu základných údajov svojich  žiakov, ale mali vytvorené  jedno, dvojstranové prehľadné tabuľky a nie 30 zbytočných papierov.

– vysvedčenia, už pomohlo to, že minulý rok  zaviedli to, že sa nemusí vracať polročné vysvedčenie, lebo väčšina škôl už tlačí vysvedčenia na PC, ak máš vypisovať ručne, tak je to znásobenie práce. Kedysi pred Froncom sme tlačili opis katalógu na polroka a na konci celé vysvedčenie.  No potom on zaviedol, že na polroku musí žiak dostať originálne vysvedčenie a tak školy, ktoré celé roky tlačili vysvedčenia na PC  sa vrátili k ručnému vypisovaniu známok. A minulý rok prišlo ďalšie uľahčenie prác – čisté vysvedčenie bez šablóny, odpadá triafanie sa do koloniek, nastavovanie talčiarni, aby si sa presne trafil. Platí to pre všetky dokumentácie (maturita, katalógy, …)

– zvlášť kapitola maturita

-maturitné vysvedčenie – bez problémov až na dodatok, ten bol zavedený minulý školský rok- nezmysel, nakoľko je zbytočný, nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Prvá strana sú údaje  žiaka  a hodnotenie žiaka. Toto hodnotenie  by malo význam, keby sa mohlo napísať, že žiak je lajdák, v škole sme ho ani nevideli a zmaturoval, lebo tatinko je sponzor  kadečoho a na školu je zo všetkých strán tlačené, aby zmaturoval. Len potom by sa školy nezbavili súdnych žalôb. A tak všetci sú šikovní, snaživí a majú predpoklady byť úspešní….. Zadná strana informuje o predmetoch, ktoré žiak mal počas štúdia a koľko hodín z daného predmetu absolvoval, ale to nehovorí nič o jeho vedomostiach. Na to stačia vysvedčenia z predchádzajúcich  ročníkov. Tá informácia, ktorá by mala na odborných školách nejakú výpovednú hodnotu, z čoho sa skladá teoretická a praktická časť odborných predmetov, tam nie je. Takže papier o ničom A hlavne všetko by sa zmestilo na zadnú časť mat. vysvedčenia.

– protokol o maturitnej skúške – archivuje sa, v prípade straty vysvedčenia slúži ako podklad pre nové vysvedčenie.

– podklady pre maturitné vysvedčenie, do novej maturity  (do Fronca) stačilo pár tabuliek, ktoré boli vypisované ručne, známky číselne, možnosť prečiarknutia, teraz veľa dôležitých tlačív, kde známky musia byť vypísané slovne, bez opráv, keď prvý krát sa maturovalo po novom, tak som si spísala o čo sa zväčšila byrokracia, ešte by som to mohla kdesi mať.

– tematické plány – informujú  učiteľa, inšpektorov, čo sa majú žiaci učiť. Kedysi pár strán, kde bola informácia, ktorý predmet, ktorý ročník, ktoré triedy, kto  to učiť  a čo sa bude učiť, rozpísané na hodiny. Teraz  je to bichla  kde je napísané podrobne, čo mám učiť, čo má žiak vedieť pomaly až na sekundu   Je súčasťou iného dokumentu, kde sú mnohé iné žvásty,  ako zakomponovanie ekológie do výuky dejepisu a multikulturizmu do výuky gramatiky, vymýšľam si,  ale niečo podobné výchovná úloha predmetu,   niečo ako príručka budovateľa kapitalizmu, asi je určená pre inšpektorov, aby mali za čo buzerovať. Tabuľka je vytvorená vo worde, keby som brali peniaze za pomoc pri vypĺňaní, ako berú advokáti, už som milionár. Mnohým žiakom, ktorí ovládali word a pomáhali písať tieto plány, boli zlepšené známky a to nielen z informatiky. Na tej tabuľke si niekto dal záležať, kým ju vymyslel, asi si potreboval niečo dokazovať.

Neviem, teraz si na ďalšie nespomeniem, ale ešte k eurofondom. Výkazy, ktoré sa musia vypracovávať sú dokladom buzerácie, keď len spomeniem prerábanie výkazov za 3 mesiace kvôli znaku EU, lebo sme ho mali v predpise  farebný a tlačili sme čiernym atramentom, takže ich bolo treba prerobiť pre nefarebnú tlač. Dátum, ktorý sa na Slovensku má normu 19.02.2011, treba písať v tvare 19/02/2011, ktorý sa v exceli nedá kopírovať a v 2007 ho automaticky mení na normovaný tvar, atď,  To čo platilo jeden mesiac, ďalší už neplatí, podľa nálady vrchného byrokrata.

Vypĺňanie rozličných štatistik cez internet pre každú inštitúciu, ktorá si zmyslí a následné zasielanie v papierovom tvare.  Niekedy rozmýšľam, že keby si si eskymáci vymysleli nejakú štatistiku aj tú by sme museli vypĺňať.

Č o by možno zlepšilo situáciu v školstve

– keby učitelia mohli prestať naháňať kredity, už sa neučí, len supluje, raz je jeden na školení, potom druhý

– Fronc vymyslel financovanie na žiaka, ono to vyzeralo spočiatku dobre, len v súčasnej finančne podvyživenej situácii,  žiaci vedia, že pokiaľ nevyvedú niečo skutočne zlé, tak ostávajú, lebo predstavujú pre školy peniaze

– žiaci vedia, že aj keď sa nebudú učiť, tak sa dostanú na strednú, potom VŠ, veď škôl je pomaly viac, ako žiakov. Jeden deň minister rozpráva, máme  veľa vysokých škôl a na druhý deň založí prepotrebnú VŠ baletu a džezu (v Štiavnici?). A súkromné školy? Neviem ako inde, ale v našom meste sa na súkromnú školu (oa, gymnázium) dostávajú žiaci, ktorí by za socializmu sa nedostali ani za murára. Kedysi v čase populačnej vlne boli v našom meste 3 gymnázia, 1 obchodná 3 priemyslovky a niekoľko učňoviek. Teraz je tu 8 gymnázií, 3 obchodné akadémie, priemyslovky ostali a učňoviek ubudlo. Tak  načo by sa učil, keď so štvorkári sa dostanú na gymnázia.

– aby zákony stali za učiteľom, aby každá nová vláda nezhoršovala situáciu, aby sa stanovilo, toto chceme, aby naši žiaci vedeli, a nie aby každé štyri roky sa menili pravidlá, každé štyri roky sa vymýšľali  nové učebné osnovy.  Keď si pomyslíme, koľko ľudí sa priživuje na školstve, tým že sa stále vymýšľajú nové pravidlá, keby toto išlo do školstva.  Treba si uvedomiť tiež, že vekový priemer v školstve je blízko k dôchodkovému veku, čo bude potom?,

– vymysleli povinnú angličtinu, som za, ale kto ju bude učiť, budú sa učitelia preškolovať, ktorí matikári, slovenčinári ?

Ospravedlňujem sa za tento eleborát, ale robila som rozvrhy na maturity a tak som sa potreboval odreagovať.

Dobrý pocit

28.04.2021

Dnes som šlapala na šieste poschodie peši, nerada chodím výťahom. Funela som ako parná lokomotíva, ale koleno ani kĺb nefrfľali, tak to šlo. Od tretieho poschodia počujem za sebou ďalšie funenie, bolo mi trápne sa otáčať, či je to moja veková a prípadne aj váhová kategória. No potom som počula ako sa mladý hlas sa pýta, prečo nešli výťahom. Nedalo mi otočila som, [...]

Pamäť

27.04.2021

Zase nám predĺžili núdzový stav. Už ťaháme 8. mesiac, ale sú na nás dobrí, lebo nám predĺžili večierku do 21. Pamätám si, že vojaci za socializmu mávali večierku o 22. Vždy, keď som ešte študovala v Bratislave, o 22 trúbili večierku na Slimáku, tá budova už asi nestoji, ale spomienky ostali. Celkovo, keď si spomínam na socializmus, okrem povinného 1. mája a raz za [...]

Čo si prajem

19.04.2021

V tejto napätej situácii si prajem, aby tých pár rokov, ktoré mi ešte ostávajú, prežila v mieri. Aby moje deti nepoznali zvuk vojenských vrtuľníkov a stíhačiek nad hlavou a nebáli sa bombardovania. Aby moji vnuci sa dožili v pokoji dospelosti a mali radosť zo svojich detí. Ako dieťa som mala sen. Za mnou horia paneláky a bežíme do hôr popod rúry vedúce plyn. Na ten sen [...]

testovanie

Indická mutácia koronavírusu je na Slovensku

12.05.2021 16:49, aktualizované: 17:57

Hygienici identifikovali jeden úzky kontakt.

SR Bratislava NAKA Zásah Tipos BAX

Po šéfovi NAKA Zurianovi končí nečakane aj jeho zástupca

12.05.2021 16:41

Patrik Jurík odchádza na vlastnú žiadosť.

Ivan Korčok

Korčok odsúdil raketové útoky z Gazy, Izrael vyzval na zdržanlivosť

12.05.2021 15:54

Ide o najhoršie boje od vojenskej operácie izraelských obranných síl voči pásmu Gazy ovládanému islamistickým hnutím Hamas v roku 2014.

Tomáš Lehotský

Šeligu má nahradiť Lehotský, Žitňanskú Ledecký

12.05.2021 15:35

Oboch musia do funkcií potvrdiť poslanci.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 345
Celková čítanosť: 894230x
Priemerná čítanosť článkov: 2592x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy