Založ si blog

Zaujímavé

Dnes som hľadala v počítači jeden text a našla som náhodou toto. Podoba čiste náhodná.

Otrokářský systém – snadno a rychle?

Zadání (úkol především pro makroekonomy):

Vytvořte z určité země výrobní kolonii tak, aby lidé v ní žijící
spotřebovávali svou mzdu především a pouze na svoji nutnou regeneraci k
práci. Systém musí být stabilní a nesmí se stát ohniskem jakéhokoliv
ohrožení.

Jinými slovy: Nastavte parametry společnosti tak, aby se z obyvatel stali
dobrovolní a velmi levní otroci.

Je zřejmé, že každý očividně zlý systém, se kterým lidé nesouhlasí, se může
časem rozvrátit, protože to lidem bude vadit.

Náklady na DOBROVOLNÝ otrokářský systém jsou však velmi nízké, mnohem nižší,
než když je lidem odebrána veškerá svoboda.

Řešení uvedeného úkolu podle Revue Časoděj:

1) Je třeba především dodržovat základní pravidlo: SKRYTOST. Nejsnáze se
dosáhne uvedeného zadání, když druhá strana nebude nic tušit. Otroci nesmějí
vědět, že jsou otroci – jinak by se začali bouřit a to by znamenalo zbytečné
náklady a snížení ZISKU. Pokud by kdokoliv na tento dokonalý otrokářský
systém začal upozorňovat, je třeba jej veřejně zesměšnit a vše rezolutně a
přesvědčivě popřít.

2) Vybraní otroci, kteří mají vysoké osobní ambice, musí pracovat za nás. Ve
společnosti je nutné vytvářet určité POVOLENÉ OBRAZY. Média nesmí v žádném
případě informovat o podstatě tohoto systému, tato témata musí být tabu. V
praxi to znamená zaměstnávat v médiích vyšší vrstvu otroků – tj. nezkušené
novináře, především mladé lidi do 30, v některých případech výjimečně do 40
let, které lze snadno ovládat, a kterým je nutné stále dokola opakovat, že
tržní společnost znamená rovnost příležitostí, že každý, kdo chce, tak se
může vypracovat. Za tímto účelem je nutné otrokům neustále podsouvat
představu, že za svoji chudobu si mohou sami – svojí malou efektivitou
práce, a že jiní na pracovním trhu mají vyšší mzdy PŘEDEVŠÍM PROTO, že si ji
zaslouží, protože jsou pracovitější. Těm otrokům-novinářům, kteří jsou
loajální, lze poskytovat výjimečné odměny. Vybraní otroci, kteří budou mít
vysokou mzdu, zákonitě promění své peníze ve zboží a služby a stanoví tak
pro celou společnost určitou laťku, kterou budou ostatní následovat.

3) VYŠŠÍM OTROKŮM – zejména novinářům – je nutné dát VYŠŠÍ MZDU, nejen
proto, aby byli snadno ovladatelní a stanovili úroveň spotřeby, ale také
proto, aby začali PŘEZÍRAT nízké „plebejské“ otroky. Vybraným dobře placeným
otrokům je nutné vštěpovat myšlenku – kterou budou dále šířit už sami,
protože to bude jejich vlastní přesvědčení -, že právě vinou nezaměstnaných
otroků musejí všichni platit vysoké daně (třeba i 5 či 10 tisíc korun
měsíčně). Přitom je zřejmé, že státní rozpočet je velmi dobrým a levným
zdrojem příjmů (protože existuje jen velmi ledabylá kontrola jeho výdajů) a
daně jsou vysoké především proto, že z rozpočtu čerpá (mimochodem velmi
jednoduše) mnoho zájemců. Doposud nezaměstnaní otroci tak postupně získají
větší pocit viny a budou se chtít zaměstnat za každou cenu – i za cenu
minimální mzdy. Tím budou moci být vzpurní otroci propouštěni a udržováni ve
stavu trvalé nejistoty a tedy i poslušnosti.

4) Je nutné udržet OPTIMÁLNÍ MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI pro zajištění maximálně
NÍZKÉ CENY práce. Je-li nezaměstnaných příliš málo, mohou ZAMĚSTNANÍ otroci
požadovat velmi snadno vyšší mzdu, protože se stávají nenahraditelnými.
Je-li naopak nezaměstnaných otroků přibližně 20 a více procent, musí je zase
ostatní otroci živit a musí se stanovit vyšší míra zdanění, protože státní
rozpočet nestačí ani na vyplácení „zákonných“ sociálních dávek. Optimální
množství nezaměstnaných otroků z hlediska podnikatelů (otrokářů) je okolo
15-20 %. Proto je vhodné, aby nezaměstnanost vzrostla ze současných 10 % na
uvedených 15 %.

5) Chytrou politikou dosáhnout extrémně NÍZKÉ INFLACE (je třeba vhodně
indoktrinovat ČN, což musí být vykládáno jako vynikající úspěch stability
měny. Je zřejmé, že nedostatek peněz („krve v oběhu“ působí napětí, lidé
žijí v nedostatku a aby zajistili své rodiny, musejí pak pracovat i za velmi
nízkou mzdu… Neexistuje pro ně jiné řešení, než vzít tu práci, která je k
dispozici. Přitom je snadné udržet v oběhu malou peněžní zásobu . Nedostatek
peněz v ekonomice („bylo dosaženo nízké inflace“ pak velmi snadno způsobí
požadovanou nezaměstnanost(15-20 %). „Páni“ mohou následně na trhu práce
velmi snadno vybírat své „otroky“ – tím se zboží vyrobí maximálně levně.
Zároveň v souběhu s velmi sofistikovaným REKLAMNÍM SYSTÉMEM (viz dále bod č.
9) budou lidé požadovat stále větší a větší množství NOVÉHO zboží. Snadná
dostupnost mnoha různých druhů úvěrů či leasingů dále umožní, aby lidé
museli pracovat více a spolehlivěji (NEZBYTNOST splácet dluhy). Je opravdu
nanejvýš dobré si uvědomit, že zcela nejlépe MUSEJÍ pracovat ti otroci,
kteří mají velké půjčky a ty musejí pravidelně splácet. Tím se dosáhne
vysoké stability i budoucí práce. Je-li řejmé, jak velká část peněz je
úvěrována, je také zřejmé, že lidé musejí tuto HODNOTU v řádných termínech
splatit. Ideální bude, když se dosáhne deflace, protože lidé pak musejí na
zaplacení svých dluhů odevzdat mnohem vyšší množství práce. ČNB bude
udržovat peněžní agragát M2 na minimálních přírůstcích („musíme zajistit
nízkou inflaci“, aby nové peníze do ekonomiky přicházely právě a pouze z
nových úvěrů. Právě tak budou lidé nejlépe pod kontrolou.

6) Lidem nelze dávat bezplatně peníze, v žádném případě ne formou nárokové
dávky („životného“, protože pak by mohli svobodně volit a uzavírat takové
pracovní smlouvy, které by byly výhodné nikoliv pouze pro zaměstnavatele,
ale také pro ně. Tyto smlouvy by vznikly na základě rovnosti partnerů –
nikoliv na základě nezbytnosti či životní nouze. Tedy tento stav nelze
dopustit.

7) Veškeré sociální dávky je nutné vázat na spolupráci s ÚŘADEM PRO OTROKY,
kde se otroci budou dobrovolně registrovat, tím jim však vznikne povinnost
nastoupit do té práce, kterou jim přidělený otrok-úředník určí. Otroci
úředníci musí mít velmi nízké mzdy, aby byli velmi závistiví. V případě, že
otrok odmítne s tímto pracovním úřadem spolupracovat, budou jeho rodině
dávky odebrány (resp. nárok na životní minimum). Aby otroci byli čistí a v
práci upravení (abychom při udílení pracovních rozkazů, přebírání práce či
jejich kontrole příliš netrpěli), je třeba stanovit minimální mzdu právě na
té úrovni, aby si mohli dovolit zaplatit malý byt, vodu i energii na pračku.
Je vhodné dokonce tolerovat i několik týdnů mimo práci, kterou by si měl
otrok rozložit tak, aby načerpal co nejvíce energie do své další činnosti.

UČITELŮM JE TŘEBA DÁVAT VELMI NÍZKÉ MZDY. Největším nepřítelem této
koncepce je sebevědomý učitel-muž, který rozumí SVĚTOVÝM SOUVISLOSTEM,
rozumí tomu, jak se „točí svět“, a který by toto poznání mohl předat dětem –
mladým otrokům. Toto by mohlo celý systém narušit. Je třeba, aby učily
především ženy, které obvykle nemají čas ani sílu o těchto souvislostech
přemýšlet, protože se musejí starat o svoji rodinu (obvykle nemají dost
zdrojů na zaplacení hlídání dětí atd.). Také je velmi dobré, když ve školách
budou nekvalifikovaní učitelé, protože pro naše účely stačí pracovní síla,
která vykonává jednoduché a opakující se úkony.

9) Aby otroci více pracovali, je na ně třeba působit pomocí REKLAMNÍHO
systému a vnucovat jim zboží, které obvykle k ničemu nepotřebují. Otroci
lákavé nabídce obvykle snadno podlehnou – a budou potřebovat více a více
peněz na své vysněné zboží a velmi snadno tak podají VYSOKÝ PRACOVNÍ VÝKON.
Navíc toto zboží nemá vlastně žádnou výrobní cenu, dělají je stroje. Otroci
po něm budou toužit, a aby si je mohli koupit, tak budou muset pro nás
pracovat.

10) Je nutné vytvořit v zemi takovou náladu, aby se NERODILY DĚTI. Ženy,
které se starají o děti a o rodinu přece nemohou VYRÁBĚT požadované množství
zboží. Navíc jakmile obyvatelé sami vyhynou, bude pak velmi snadné mít
užitek z celé země.

11) Také je velmi výhodné, aby se celý státní systém dostal do potíží.
Ideální je, když stát zcela zkrachuje. Nezbytným předpokladem je, zvýšit
veřejné dluhy. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, je nutné MLUVIT o potírání
korupce. Je dobré čas od času uvést jedno jméno, aby ve společnosti vznikl
mylný POCIT, že policie a další činitelé korupci potírají. Přitom je zřejmé,
že právě policie a soudy podléhají svodům „klientelismu“ nejvíce. Veřejné
rozpočty jsou z principu veřejné. Je štěstí, že otroci nevyžadují převedení
všech výdajů (KDO rozhodl, KDY rozhodl, KOMU byly VEŘEJNÉ peníze poskytnuty)
na internet, protože pak by došlo k větší efektivitě státních financí a
veřejné dluhy by přestaly růst…

12) První vlády po roce 1990 zprivatizovaly obrovský státní majetek. Dodnes
nebylo záměrně uvedeno v JAKÉ CELKOVÉ VÝŠI. Právě v této době, kdy do státní
kasy ročně plynuly „zdarma“ vysoké finanční částky – jakési infuze, se
úředníci naučili penězi mrhat. Je rozhodně velmi nutné nepoukazovat na
spojení politiků a soukromých politických (ekonomických) zájmů – lidem by
pak začlo být zřejmé, že v současné době NELZE veřejné finance bez zavedení
zcela PRŮHLEDNÉHO SYSTÉMU zvládnout. Takže pamatujte: transparentní účty
musí zůstat pro média naprosté TABU.

( No není to dokonalé? Je to dokonalé! 🙂

Pani politici,

16.05.2024

neviem, či už ste si uvedomili, čo ste spôsobili svojimi nenávistnými heslami a hecovaním spoločnosti. Už sa nikdy nebudete môcť len tak pohybovať pokojne medzi ľuďmi, už nikdy si nebudete podávať ruku s niekým, aby ste sa nebáli, či tam nemá zbraň, nebudete môcť sa otočiť k niekomu chrbtom bez strachu. Smiali ste sa zo Slovákov, že sú konzervatívni, že vedia [...]

Pas

24.10.2023

Tak som si bola vybaviť nový pás, starý som mala pár rokov prepadnutý, tak je najvyšší čas na nový. Čo keď si zmyslím cestovať po svete? No a tam má čakala novinka, musím dať odtlačky prstov, ako zločinec. Celý život pracujem, platím dane, aj tak sa správajú ku mne ako k zločincovi. Je zaujímavé, že imigranti nepotrebujú ani pas, ani žiadne doklady a nieto ešte [...]

Čo mi vadí

17.10.2022

Vadí mi, ako po tej streľbe urážajú strelcových rodičov. Vôbec si neuvedomujú, že chlapec bol pubertiak a to je obdobie, kedy sebe lepšia výchova môže zlyhať. Je to obdobie vzdoru. Chalan má 18 si myslí, že môže všetko, že mu rodičia nemajú a nemôžu rozkazovať. Búri sa a je v opozícii. Najmä ak je vysoko inteligentný, tak sú pre neho jeho rodičia sú starí, [...]

súd, fico, atentát, cintula, šts

Fica zasiahol viackrát: Atentátnik stojí pred súdom, prokurátor žiada väzbu

18.05.2024 10:00, aktualizované: 11:08

Súd sprevádzajú prísne opatrenia, zasadnutie je neverejné, novinári sa nedostanú ani do areálu. Situáciu sledujeme priamo v Pezinku.

Germany Russia Ukraine

Utečenci strácajú kontakt s Ukrajinou. Čo ukázal prieskum v Poľsku, Nemecku a Česku?

18.05.2024 10:00

Minimálne polovica Ukrajincov, ktorí sú v Poľsku, Nemecku a Česku, sa na Ukrajinu zrejme nevráti. Vyplýva to z čerstvého prieskumu.

nemecko letisko lietadlo mníchov aktivisti klíma

Klimatickí aktivisti ochromili prevádzku mníchovského letiska

18.05.2024 08:30

Aktivisti sa prilepili k ploche pristávacej dráhy, prichádzajúce lety boli preto presmerované na iné letiská.

Houston, texas, búrky

Z Houstonu po ničivých búrkach hlásia sedem obetí

18.05.2024 08:25

Obytné oblasti mesta boli plné popadaných stromov a elektrického vedenia.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 399
Celková čítanosť: 1240552x
Priemerná čítanosť článkov: 3109x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy